Car

De Deelnemer / Leerling

Praktijkvaardigheden leer je door daadwerkelijk te oefenen. Dit oefen gaat het best in een echte beroepssituatie onder begeleiding van een goed opgeleide 1e monteur.
lees verder...

Helmet

De Docent

Er is ruimte beschikbaar om lesstof met elkaar uit te wisselen. Iedere docent heeft wel eens leerstof ontwikkeld. Door deze informatie beschikbaar te stellen kan ook een ander hiervan gebruik maken.
lees verder...

Data

De Theorie en het lesmateriaal

Van de materialen die je in de praktijk gebruikt kan je bedenken dat je kennis nodig hebt voor het juiste gebruik. Elke leverancier stelt voor zijn eigen producten noodzakelijke informatie beschikbaar.
lees verder...