BGO?

Het nieuwe onderwijs

Het beroepsgericht onderwijs (het voormalige competentiegericht onderwijs, CGO) is een andere manier van onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en roept bij velen vraagtekens op. Bijvoorbeeld, wat is een competentie, waarom is het nodig en hoe ziet het eruit?

Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag.
Het bedrijfsleven vond dat het deelnemers ontbrak aan een goede beroepshouding. Het traditionele eindtermgerichte onderwijs was meer gericht op het kennen en kunnen.
Binnen het beroepsgericht onderwijs is er meer aandacht voor het ontwikkelen van de beroepshouding.

Competenties zoals samenwerken en communiceren zijn belangrijke voorwaarden om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Op de website van rijksoverheid is meer te vinden over beroepsgericht onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs.

Klik om de presentatie te starten

Presentatie BGO/CGO volgens Leerwijzer.info

Om het competentie-leren goed uit te voeren hebben de ROC’s in Noord-Holland een CGO methode ontwikkeld en zetten deze in via leerwijzer.info

Door links op de afbeelding te klikken start u een online powerpoint presentatie. Hierin wordt uitgelegd hoe deze methode is opgezet.

De presentatie is voorzien van geluid (Quicktime). Door op de afbeelding te klikken gaat u door naar de volgende afbeelding.
Onderaan het scherm kunt u het geluid pauzeren, opnieuw beluisteren of instellen.

Werk zelf ook mee en e-mail uw suggesties en vragen naar: Help.Desk@inter.nl.net

Deelnemer-Theorie-Docent

Leerwijzer.info koppelt de theorie aan de praktijk. Van de deelnemer in opleiding wordt meer verwacht dan alleen maar de theorie te leren. Het competentie leren biedt de mogelijkheid voor de deelnemer én docent om zichzelf te ontwikkelen. Hierbij gaat het om zelfstandig de noodzakelijke informatie te vergaren en te raadplegen. De leerling neemt niet alles zomaar aan, maar gaat op zoek naar de juiste werkwijze en informatie.

Copyright Leerwijzer.info 2016